Whitecaps
Whitecaps

16" x 20", Oil on Linen Birch Panel

Queens Highway, Big Island
Queens Highway, Big Island

9" x 14", Oil on Linen Birch Panel

Watershed Sunset
Watershed Sunset

11”x14”, Oil on Panel

San Gabriel Spring
San Gabriel Spring

8”x10”, Oil on Paneli

Pasadena Overlook
Pasadena Overlook

8”x10”, Oil on Panel

Abbey Blooms
Abbey Blooms

9" x 12", Oil on Linen Birch Panel

Out and About
Out and About

9" x 14", Oil on Linen Birch Panel

Tall Tales
Tall Tales

8”x10”, Oil on Panel

Anemones and Kumquats
Anemones and Kumquats

Oil on Panel, 8" x 10"